Communicatieconcept

Een marketingidee leeft pas echt als het gedragen wordt door een sterk communicatieconcept. Een concept concretiseert een boodschap in woord en beeld, heeft een kop en een staart. Een concept kan het uitgangspunt zijn voor een campagne of voor geïntegreerde communicatie in de breedste zin van het woord.

EEN CAMPAGNE OF GEÏNTEGREERDE COMMUNICATIE

HET CONCEPT VERTELT EEN VERHAAL

Een merk moet tot de verbeelding kunnen spreken. Sleutelwoorden daarbij zijn creativiteit en consistentie. Vanzelfsprekend dient het merkverhaal gebouwd te zijn op stevige fundamenten, maar vooral ook eerlijk en dus geloofwaardig te zijn. Indien een merk het verhaal niet kan waarmaken, is het concept letterlijk een lege doos.

EEN ONDERSCHEIDEND CONCEPT BEKLIJFT

Is zeker geen eenheidsworst. Originaliteit bepaalt het onderscheidend vermogen. Een goed concept heeft een hoge stopping power, trekt de aandacht en stemt tot nadenken. Eenvoud siert een sterk concept. “Strippen om tot de kern te komen” mag in deze context zeker aangehaald worden. Het zoeken naar de essentie is de uitdaging. Ongewoon reclamebureau helpt daarbij.

Waarom ook al weer een communicatieconcept?


Een bedrijf laat een communicatieconcept maken om een samenhangende en effectieve boodschap over te brengen naar zijn doelgroep(en). Dit concept dient als een strategische gids voor de manier waarop het bedrijf communiceert met klanten, medewerkers en andere belanghebbenden. Enkele belangrijke redenen zijn:

  1. Helderheid en Consistentie: Een communicatieconcept helpt bij het definiëren van de kernboodschappen en de toon die het bedrijf wil aannemen. Dit zorgt voor consistentie in alle communicatie-uitingen.
  2. Doelgerichtheid: Het stelt het bedrijf in staat om gerichter te communiceren, zodat de boodschap specifiek aansluit bij de behoeften en interesses van de doelgroep.
  3. Identiteit en Imago: Een goed doordacht communicatieconcept kan de identiteit van het bedrijf versterken en het gewenste imago bevorderen. Het helpt ook om onderscheid te maken ten opzichte van concurrenten.
  4. Effectiviteit en Efficiëntie: Door te investeren in een goed doordacht communicatieconcept, kan het bedrijf efficiënter en effectiever communiceren, wat tijd en middelen bespaart op lange termijn.
  5. Aanpassingsvermogen: In een snel veranderende omgeving helpt een communicatieconcept om flexibel in te spelen op nieuwe ontwikkelingen en trends, terwijl de consistentie behouden blijft.
  6. Meetbaarheid en Evaluatie: Een goed gedefinieerd communicatieconcept maakt het mogelijk om de impact van communicatie-inspanningen te meten en te evalueren, wat waardevolle inzichten biedt voor toekomstige campagnes.

Kortom, een communicatieconcept fungeert als een strategische blauwdruk die de basis legt voor effectieve, gerichte en samenhangende communicatie, wat essentieel is voor het bouwen en behouden van sterke relaties met de doelgroep(en) van het bedrijf