Online marketeer

Een online marketeer kan verschillende verantwoordelijkheden en werkzaamheden op zich nemen, afhankelijk van zijn/haar vakgebied. Doorgaans staan de analyse, het marketing advies, de uitvoering en het testen centraal in het werk van een online marketeer.

Analyseren

Onze online marketeer analyseert de digitale markt en de mogelijkheden op het gebied van online marketing. Deze specialist kijkt kritisch naar de huidige marketingstrategie en activiteiten, de verschillende marketingkanalen en de middelen die er zijn. Vervolgens stelt hij/zij vast hoe de online doelgroep het beste bereikt kan worden en welke vorm het meest rendabel is en de hoogste ‘return on investment’ (ROI) oplevert.

Adviseren

Na het in kaart brengen van de mogelijkheden, geeft een online marketeer een persoonlijk marketing advies. De online marketingdoelstellingen worden concreet gemaakt en  kansen, prioriteiten en verbeterpunten worden in kaart gebracht. Een praktisch stappenplan laat zien hoe deze doelstellingen behaald zullen worden, welke investering hier voor nodig is en wat het oplevert.

Uitvoering

Nadat het online marketingplan concreet is gemaakt, gaat onze specialist hiermee aan de slag. Indien de online marketeer niet alle taken zelf op zich kan nemen, worden er verschillende experts ingehuurd, zoals een SEO specialist, webdeveloper, SEA specialisten of designers. Advertentiecampagnes worden opgezet, content wordt geplaatst en aanpassingen worden doorgevoerd.  De online marketeer stuurt de verschillende online marketeers aan en is verantwoordelijk voor het geheel.

Testen

Hypotheses worden opgesteld en advertentieteksten worden getest. Het bezoekersgedrag wordt in kaart gebracht en met a/b testen wordt de conversiegerichtheid van een pagina vastgesteld. Met Google Analytics en andere analytische programma’s worden gebruikt om de resultaten van diverse online marketing campagnes in kaart te brengen. De online marketeer bepaalt de effectiviteit van de algehele marketingstrategie, waarna deze – indien nodig – wordt bijgesteld, zodat er voortdurend naar het beste resultaat gestreefd wordt.

Vakgebieden van een online marketeer

Een online marketeer kan werkzaam zijn binnen één of meerder vakgebieden. Vaak werken verschillende online marketeers samen om zo met de verschillende expertises het beste resultaat te behalen.

SEO / Zoekmachineoptimalisatie

Met zoekmachineoptimalisatie wordt de vindbaarheid van een product, bedrijf of pagina verbeterd. Content wordt afgestemd op de zoekopdrachten van potentiële klanten of geïnteresseerden. Door een duidelijke website structuur te hanteren rankt een website hoger in de zoekresultaten. Er worden meer bezoekers gegenereerd en de kans dat deze tot aankopen of aanvragen overgaan wordt vergroot, doordat de content optimaal aansluit op de verwachting van de (be)zoeker.

SEA / PPC / Google AdWords

Met SEA (Search Engine Advertising) worden er met relevante keywords pakkende advertenties gecreëerd die direct inspelen op de zoekvraag van een potentiële klant. Zoekmachine adverteren is zeer effectief om meer websitebezoekers te genereren die (zo goed als) klaar zijn om klant te worden. De winstgevendheid van een SEA campagne kan dus erg hoog zijn, mits deze goed is opgezet door specialisten van Blik Reclame.

Social media marketeer

Op social media kan een marketeer een loyale community opbouwen met advertenties en community management. Door de community actief betrokken te houden met relevante content en aanbiedingen, worden er blijvend website bezoekers gegenereerd en is het aantal herhaalaankopen hoog.

Conversieoptimalisatie

Een belangrijk onderdeel van online marketing is conversieoptimalisatie. Marketingactiviteiten kunnen nog zo veel interesse wekken en potentiële klanten naar een website sturen; als de conversiegerichtheid van een pagina te wensen overlaat zal de winstgevendheid van de online marketing laag zijn. Een online marketeer kan met video recording en a/b testen bepalen welke indeling, content, knoppen en elementen zorgen voor een meer aankopen en aanvragen. Een online marketeer kan de conversiegerichtheid van een website optimaliseren en hiermee de winstgevendheid van alle marketingactiviteiten verhogen.

Eigenschappen online marketeer

De marketingmogelijkheden lijken oneindig en de online markt is continu in beweging. Het aanbod online marketeers is dan ook groot. Bij de zoektocht naar een geschikte online specialist dient er rekening gehouden worden met verschillende eigenschappen.

Analytisch

Eén van de grote voordelen van online marketing is het feit dat resultaten nauwkeurig te meten zijn, waardoor continu de hoogste winstgevendheid kan worden nagestreefd. Een online specialist is daarom analytisch en houdt van cijfers, statistieken en spreadsheets. Een online marketeer weet data goed te interpreteren en te gebruiken om strategieën te optimaliseren en zo altijd voor het beste resultaat te gaan.

Nieuwsgierig

Het aantal mogelijkheden op online marketing gebied is enorm groot en er zijn continue ontwikkelingen. onze specialisten zijn daarom nieuwsgierig en volgen de ontwikkelingen op de voet. Ze zijn continu op zoek naar nieuwe manieren om de verschillende doelstellingen te behalen en blijven zoeken naar mogelijkheden of ontwikkelingen.

Kritisch

onze specialisten zijn kritisch en stellen geregeld de vraag of bepaalde zaken beter kunnen. Testen worden uitgevoerd en resultaten worden gemeten, om zo altijd zeker te zijn van de beste aanpak. onze specialisten zijn eerlijk, alert en streven continu naar verbetering.

Communicatief en sociaal

Omdat onze specialisten doorgaans veel samenwerken met andere online marketing experts, is het van groot belang dat zij communicatief en sociaal zijn. Binnen online marketing dienen verschillende marketeers zaken continu af te stemmen en op elkaars activiteiten in te spelen, om zo samen het beste eindresultaat neer te zetten.

Onze specialist kan een grote bijdrage leveren aan het behalen van diverse bedrijfsdoelstellingen. Bij het werk van een online marketeer staan de analyse, het marketing advies, de uitvoering en het testen centraal. Online marketeers kunnen werkzaam zijn binnen één of meerdere vakgebieden, zoals adverteren, content marketing, social media en zoekmachineoptimalisatie. Marketingactiviteiten dienen vaak goed op elkaar afgestemd te worden, waardoor verschillende online marketeers vaak nauw samenwerken. Het is dus van belang dat een online marketeer sociaal en communicatief is. Daarnaast dient een online marketeer analytisch, kritisch en nieuwsgierig te zijn, om zo nieuw ontwikkelingen bij te houden en continu naar de beste resultaten te streven.  

Voor wie werkt onze Online marketeer